زمان جاری : دوشنبه 10 مهر 1402 - 5:43 بعد از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 94
نویسنده پیام
samanvakili آفلاین


ارسال‌ها : 1
عضویت: 28 /10 /1398


آیا تهدید کردن جرم است؟
مطابق گفته ی بهترین وکیل کیفری در اصفهان ، تهدید یعنی ارعاب و تخویف و در اصطلاح به مفهوم مجبور کردن فرد دیگر به انجام جرم یا اخذ مال است؛ ان طورکه وحشت از سرانجام کار یا انجام ندادن امر مد نظر، انجام دهنده را فرمانبردار تهدیدکننده کرده باشد.
وکیل در اصفهان می گوید : تهدید به معنای هراساندن و مرعوب کردن است و عبارت است از وادار کردن کسی به اعمال جرم یا اخذ دارایی؛ ان گونه که رعب از نتیجه عمل یا رد عمل ذکر شده ، فاعل را تابع تهدیدکننده کند. جرم تهدید از دسته جرم هایی است که خطاکاران برای کسب موفقیت در جهت اهداف خود دست به دامن ان می‌شوند و همه ضوابط کیفری جهان مانند قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم محسوب کند.
الزامی است تهدید ناظر به بحث مشخصی باشد و در این کار، حقیقی یا غیر حقیقی بودن تهدید اثری ندارد اما مقصود انجام دهنده از تهدید، الزاما باید بدست اوردن سود نامشروع باشد همین طور سبک ابزار تهدید شامل کتبی، شفاهی، اشکار یا پنهان بودن آن در رخ داد جرم مطرح نیست.
پس قابل تاکید است که سبک تهدید مطرح نیست اما باید ترس اضطراب بر امده از تهدید در دستیار جرم، او را قاطع به انجام جرم کند؛ پس تهدید به اعمال اسیب های جسمی از سمت فردی معلول به شخصی توانمند برای مجبور کردن شخص ذکر شده به انجام دزدی امکان ندارد از مثال های تهدید باشد؛ چرا که اصولا این طور تهدیدی نمی تواند در شخص توانمند رعب و وحشت به وجود اورد تا او را قاطع به انجام دزدی کند.
موردی که الزامی است به آن دقت کنیم این است ‌که تهدید در مورد به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، کننده علی رغم علاقه خود امر مجرمانه را انجام می دهد اما اراده هیچ وقت از او گرفته نشده است.
این در صورتی است که برخی مواقع، به غیر از اینکه تهدیدشونده به اعمال کار مد نظر تهدیدکننده نیست رضایت ندارد ، اراده هم از او گرفته می شود که در این حالت هیچ تکلیفی متوجه کننده و دستیار جرم نیست و مسئول، تهدید کننده خواهد بود. عکس تهدیدی که ذکر کردیم تهدیدکننده به عنوان سرپرست جرم و تهدیدشونده به عنوان دستیار پیگیری خواهند شد.
عنصر میانی
ماده قانونی جرم تهدید و گرفتن مال، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به سبب آن «هر شخصی کس دیگری را به هر طریقی به قتل یا اسیب های جسمی و ابرو یا مالی یا به فاش کردن رازی نسبت به خود یا نزدیکان او تهدید کند، شامل اینکه به این طریق درخواست پول یا مطالبه ی اعمال کار یا رد کاری را کرده یا نکرده باشد، به جزای شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.»
تهدید به قتل یا اسیب های جسمی یا ابرو یا مالی یا برملا کردن راز نسبت به خود یا نزدیکان، در ماده 669 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از مباحث تهدید به حساب می اید. برای نمونه ، فردی کس را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این تهدید ها شامل تهدید به اسیب های جسمی است. در مورد ضرر ابرویی هم هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا نزدیکانش ارتباط داد، تهدید به آن تهدید به ضرر ابرو است.
فاش کردن راز
راز ها در بردارنده کارهایی هستند که برای اشخاص بسیار مهم اند که قصد دارند ان ها را پنهان کنند و اشکار نشدن ان ها برایشان مهم است و حتی برخی حاضرند مبلغ زیادی برای برملا نشدن آن ادا کنند.
در مورد اینکه چه کاری برای چه افرادی راز به حساب می اید ، معیار عرف است اما در کل باید بگوییم کاری که از بر ملا شدن آن صدمه ای چه مادی و معنوی به فردی وارد نمی شود، امکان ندارد که در حیطه این امر قرار گیرد و تهدید به فاش کردن آن جرم به حساب اید.
اسیب و صدمه مالی
تهدید به اسیب های مالی هم چه در مورد خود فرد باشد و چه نزدیکان او، شامل ماده 669 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی می شود. در این حالت تهدیدکننده با این ماده مجازات می شود ؛ حال تفاوتی ندارد پول یا مال یا چیزی دیگر در خواست کرده باشد یا نه.

بهترین وکیل در اصفهان این مثال را ذکر می کند که اگرکسی شخص دیگری را تهدید کند که خودرو پدرش را می دزدد یا خانه برادرش خراب می کند ، با در نظر گرفتن مجموع اوضاع تهدید رخ داده است. «ابزار » در ماده 669 اثری ندارد و به این خاطر واژه «به هر نحو» به کار برده می شود اما موردی که حقوقدانان در مورد بحث کرده داده‌اند، ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به سبب آن «هر فردی با چاقو یا هر گونه سلاح دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را اسباب مزاحمت افراد یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، اگر که از نمونه های محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود»
بهترین
وکیل طلاق در اصفهان اظهار دارد که در این ماده، ابزار یعنی اسلحه که شامل چاقو و هر گونه سلاح سرد و گرم دیگر است ، شرط رخ داد جرم است و شخص سلاح را ابزار جرم قرار می‌دهد. پس به دیدگاه بعضی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده 669 است و وقتی که انجام دهنده تهدید از اسلحه بهره مند می شود، از حیطه ماده 669 بیرون می اید و با مجموع بقیه شرایط، کارش با ماده 617 مجازات می شود . این نکته را باید خاطر نشان کرد که تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در ماده اورده شده است و در بردارنده تهدید به قتل، اسیب های جسمی، شرفی، مالی و برملا کردن راز نسبت به خود شخص یا بستگان به هر طریقی به جز از راه سلاح است اما در ماده 617 قانونگذار هر نوع تهدیدی که از طریق اسلحه صورت گیرد را واجب جزا دانسته و محدود به گونه خاص از تهدید نیست.نیاز است که تهدید با انجام کارهای غیرقانونی رخ دهد.
در این بحث شکی وجود ندارد که الزامی است تهدید نسبت به فرد تهدیدشونده اثر گذار بوده و تهدیدکننده هم توانایی اعمال آن را دارا باشد و شرایط دو طرف جرم هم مد نظر قرار داده شود.
اما سوالی که در اینجا وجود دارد ، این است که آیا هر تهدیدی جرم است و شایسته مجازات است؟ جواب به این سوال، حتما خیر است و هر تهدیدی جرم نیست؛ در صورتی که فردی شخص دیگر را تهدید کند که اگر مزاحمت‌های خود ادامه داد، با ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از او شکایت خواهد کرد یا متهمی که با کارهای مرجع انتظامی یا قضایی، حس کند که حقش ضایع شده است و به این خاطر بگوید که به مراجع مرتبط به ان شکایت خواهد کرد، این کار تهدید کیفری و شایسته مجازات نیست.
تهدید به اسیب های مالی هم چه نسبت به خود فرد باشد و چه نزدیکان او، در حیطه ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ در این حالت هم تهدیدکننده با این ماده مجازات می شود؛ حال تفاوتی ندارد که پول یا مال یا چیزی درخواست کرده باشد یا نه.
واضح بودن تهدید
نیاز است که تهدید شخص واضح باشد؛ به این معنی که تهدیدکننده به روشنی تهدیدشونده را به قتل، اسیب های مادی، معنوی، ابرویی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به طوری که قاضی از کلمات استفاده شده یا اعمال رخ داده قادر باشد تهدید انجام شده را به سهولت حس کند؛ البته عرف و شرایط و احوال هم در قضاوت امر بسیار اثر گذارند اما در موارد ظن یا ابهام نمی شود فردی را مجازات کرد ، به طور نمونه در صورتی که فردی به دیگری بگوید به حسابت خواهم رسید یا اشکت را در می‌آورم در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره درستی به اسیب های جسمی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی شود شرح وسیع داد و حکم به محکومیت انجام دهنده داد.از سمت دیگر نیاز نیست کار مد نظر به شکل تمام گفته شود و اشاره و استعاره‌ای که رفع کننده شک و ظن باشد، به طوری که مخاطب اشکارا مفهوم آن را بفهمد، کافی است.
جزای انجام دهنده
در خصوص جزای انجام دهنده تهدید، بعد از ثابت شدن جرم و با مجموع شرایط ماده 669 قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با دقت به شرایط و حالات قضیه و شخصیت دو طرف در مورد فرد خاطی اقدام به صدور حکم می کند .جرم بحث ماده 669 هم مثل ماده 668 از جرم های حق‌الناس است که تنها با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و اگر شاکی رضایت داد وگذشت کرد، دادگاه این امکان را دارد در مجازات انجام دهنده تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم بگذرد.
حامد امیری بهترین
وکیل کیفری در اصفهان پرونده ی موکلین عزیز را در حیطه ی انواع دعاوی کیفری می پذیرد. و برای رفاه حال موکلین این امکان را فراهم نموده تا به طور آنلاین مشاوره دریافت نمایید. همچنین می توانید جهت مراجعه ی حضوری از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت جهت تعیین وقت قبلی اقدام نمایید.

منبع :
[tr][td]https://hamedamiri.org/بهترین-وکیل-کیفری-در-اصفهان/[/td][/tr]

امضای کاربر : موسسه حقوقی حامد امیری بهترین وکیل اصفهان ، وکیل پایه یک در اصفهان وکیل طلاق در اصفهان و مسائل حقوقی بهترین وکیل کیفری در اصفهان شما وکیل عالی در اصفهان وکیل دادگستری اصفهان به صورت حضوری و غیرحضوری
شنبه 28 دی 1398 - 11:25
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :